Villkor

Introduktion

Allmänna bestämmelser

1. Förändringar
2. Användandet av vår webbplats
3. Registrering
4. Sekretesspolicy & cookies
5. Webbplatsinnehåll, sociala mediers innehåll och användargenererat innehåll
6. Tipsa en vän
7. Immateriella rättigheter
8. Ansvarsfrihet
9. Ansvar
10. Länkar
11. Händelser utanför vår kontroll
12. Lagstiftning, domstolar och översättningar

Bestämmelser som gäller när du beställer produkter från vår webbplats

13. Beställningar
14. Ersättningsprodukter
15. Pris
16. Produktdetaljer
17. Betalning
18. Frakt & Leverans
19. Byten & Returer

Ospreys tävlingar och utlottningar

Villkor för Osprey presentkort

For The Reward

Introduktion

Tack för at du besöker vår webbplats. För information om oss, Osprey Europe Limited, plus Osprey Packs, Inc. gå till Om Osprey. När vi i dessa allmänna villkor (“villkoren”) hänvisar till “oss” eller “vi” betyder det Osprey Europe Limited. Hänvisningar till “Osprey” är till Osprey Europe Limited och Osprey Packs, Inc.

Läs dessa allmänna villkor noggrant innan du använder vår webbplats eller gör en beställning från oss. Om du är under 18 år, vänligen ta hjälp av en förälder eller vårdnadshavare för att läsa igenom dessa villkor och diskutera dem med dig.

Om du inte godkänner dessa villkor (notera särskilt punkt 8 och 9) ska du inte besöka eller beställa från vår webbplats. Om du besöker eller använder vår webbplats och/eller gör beställningar från oss kommer du att vara bunden till dessa villkor, och de kommer att utgöra ett avtal mellan dig och oss.

Dessa villkor gäller för hela innehållet på vår webbplats och all korrespondens via e-post mellan oss och dig. Vår sekretesspolicy och cookies är också en del av dessa villkor och bör läsas separat. Vissa delar av vår webbplats kan även innehålla ytterligare bestämmelser som gäller utöver vad som angivits i dessa villkor.

TILLBAKA TILL TOPPEN

Allmänna bestämmelser

Dessa gäller när du besöker eller använder vår webbplats, inklusive när du köper produkter från vår webbplats, medverkar i en Osprey tävling eller utlottning eller skickar innehåll till vår webbplats

1. Förändringar

Vi kan komma att ändra dessa villkor när som helst, och när så görs kommer vi att publicera dessa förändringar på vår webbplats och de kommer att vara gällande från den dag vi lägger upp dem (inklusive medverkan i någon tävling eller utlottning som inträffat efter det datum förändringarna publicerats), med undantag för de beställningar som vi redan har mottagit från dig innan vi publicerade de nya villkoren kommer att fortsätta att omfattas av de villkor som gällde när beställningen accepterades. Vänligen kontrollera dessa villkor varje gång du använder vår webbplats. Om du fortsätter att använda vår webbplats kommer du att vara bunden till de senast gällande villkoren.

TILLBAKA TILL TOPPEN

2. Användandet av vår webbplats

Du samtycker till att endast använda vår webbplats på ett sätt som överensstämmer med alla tillämpliga lagar och förordningar och är förenlig med dessa villkor och inte bryter mot rättigheterna för någon annan, och inte heller begränsar eller hindrar deras användning av vår webbplats (inklusive, bland annat, hackning). Vi förbehåller oss rätten att enligt eget gottfinnande neka alla användare åtkomst till vår webbplats utan att meddela detta i förväg.

TILLBAKA TILL TOPPEN

3. Registrering

Du kan få tillgång till och använda de flesta delar av vår webbplats, och köpa produkter, utan att registrera dina uppgifter hos oss. För att skapa en önskelista, granska och spåra orderstatus, skapa och lagra leveransadresser, hantera nyhetsbrev och kontouppgifter eller medverka i en tävling eller utlottning och delta i vissa aktiviteter på vår webbplats, måste du registrera dig hos oss. Vänligen se till att de uppgifter du lämnar till oss är korrekta och fullständiga samt meddela oss om eventuella förändringar av denna information. Du måste se till att hålla ditt lösenord hemligt. Det innebär att du inte får dela ditt lösenord eller låta någon annan komma åt ditt användarkonto. Se alltid till att du loggar ut från ditt användarkonto efter varje inloggning för att undvika att någon annan får access till det. Du bör meddela oss omedelbart om du misstänker att någon har fått tillgång till ditt lösenord, eller om du misstänker att ditt lösenord redan används eller kommer att användas på ett otillåtet sätt. Vi kan komma att inaktivera ett användarnamn eller lösenord, både på ditt och vårt initiativ, när som helst om vi anser att du har brutit mot någon av bestämmelserna i dessa villkor.

TILLBAKA TILL TOPPEN

4. Sekretesspolicy & cookies

Vi använder, lagrar och bearbetar information om dig i enlighet med vår sekretesspolicy & cookies. Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår användning, lagring och bearbetning av din information i enlighet med denna policy.

TILLBAKA TILL TOPPEN

5. Webbplatsinnehåll, sociala mediers innehåll och användargenererat innehåll

5.1. Om du har ett klagomål om något innehåll på (eller som skickats via) vår webbplats eller social mediers webbplats vänligen meddela oss omedelbart genom att skicka oss ett e-post till care@ospreyeurope.com med “Complaint about content” angivet i ämnesraden och förse oss med följande:-

5.1.1. Ditt namn, företag eller organisation om det är relevant, kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-postadress);

5.1.2. Detaljer om det exakta innehållet och uppgifter om varför du klagar på detta innehåll; och

5.1.3. Bekräftelse från dig att den information som du har lämnat är korrekt, fullständig och inte vilseledande.

Observera att inga åtgärder kan vidtas utan denna information.

5.2. När vi i dessa villkor hänvisar till ‘material’ omfattar det bland annat text, bilder och videoklipp. Du får inte posta eller överföra något material till vår webbplats eller sociala mediers webbplats som:

5.2.1. Medvetet är felaktigt eller vilseledande, nedsättande, olagligt, kränkande, vulgärt, hatiskt, trakasserande, riskerar hets mot folkgrupp, hädiskt, diskriminerande, pornografiskt, sexuellt orienterande, hotfullt eller inkränkande på en persons privatliv;

5.2.2. Du inte äger eller som du inte har erhållit nödvändiga licenser och/eller godkännande för;

5.2.3. Är tekniskt skadligt (inklusive, bland annat, datavirus, logiska bomber, trojanska hästar, maskar, skadliga komponenter, korrupt data eller annan skadlig programvara eller skadlig data);

5.2.4. Kan utgöra sig för att vara någon person eller enhet, eller falskeligen anger eller på annat sätt förvränger din anknytning till någon person eller enhet.

5.3. Om du lägger upp eller överför någon information på vår webbplats eller sociala mediers webbplats som är förbjuden enligt vad som anges i 5.2. ovan (eller som på annat sätt leder till krav eller åtgärder mot oss) och vi ådrar oss kostnader, utgifter, ansvar eller förluster som följd, samtycker du till att ersätta oss för alla sådana kostnader, utgifter, ansvar och förluster.

5.4. Om du lägger upp eller överför någon information på vår webbplats eller sociala mediers webbplats

5.4.1. Du ger Osprey en icke-exklusiv, evig, royaltyfri, global licens att använda, markera, kommentera, ändra eller återge dina bidrag helt eller delvis i någon form, på Ospreys och dess licenstagares webbplatser, sociala mediers webbplatser och annan form av kommunikationer och publikationer som främjar Ospreys produkter;

5.4.2. Genom att skicka in ett bidrag avstår du från dina moraliska rättigheter, inklusive rätten att bli identifierad som författare av innehållet;

5.4.3. Du ger oss rätten att använda det namn som du lämnat i samband med detta material, och

5.4.4. Vi har rätt att komma att avslöja din identitet (eller annan information som vi har om dig) till någon tredje part som påstår att något av innehållet i materialet bryter mot deras rättigheter, till någon regering eller tillskyddsmyndighet som är berättigad eller kräver av oss att göra så.

5.5 Before sending us any materials containing information relating to, or images of, other people, please make Innan du skickar oss något material som innehåller uppgifter om, eller bilder av andra människor vänligen se till att dessa människor har givit sitt godkännande om att deras information/namn/fotografier används på detta sätt i den utsträckning som är nödvändig. Användning av bilder kan vara komplicerat, men som allmän vägledning, om ditt foto/video visar en skara människor är det mindre sannolikt att du behöver inhämta samtycke från varje person på bilden/i videon till skillnad från om ditt foto/din video visar en mindre grupp människor eller individuella personer. Ju lättare det är att identifiera en person från ditt foto/din video, desto mer sannolikt är det att du behöver få deras samtycke. Särskild beaktning bör tas när du tillhandahåller oss material eller fotografier/videor av barn.

5.5. Vi kan när som helst komma att ta bort eller ändra något material som du postar på vår webbplats eller sociala mediers webbplats.

TILLBAKA TILL TOPPEN

6. Tipsa en vän

6.1. Om du använder vår “Tipsa en vän” tjänst kommer vi:-

6.1.1. Låta den aktuella mottagaren veta hur vi fick deras uppgifter;

6.1.2. Göra din egen identitet tydlig i det e-post vi skickar; och

6.1.3. Hålla reda på hur många “Tipsa en vän” e-postmeddelanden som du försöker skicka.

6.2. Vi kan komma att blockera din användning av denna tjänst om du:-

6.2.1. Medvetet föreslår en vän vars samtycke du inte har;

6.2.2. Använt ett fiktivt namn eller e-postadress;

6.2.3. Använder tjänsten med avsikt att trakassera eller obehag till en mottagare; eller

6.2.4. Skickar ett personifierat meddelande i ett e-postmeddelande som innehåller olämpligt innehåll eller som på annat sätt bryter mot dessa villkor.

TILLBAKA TILL TOPPEN

7. Immateriella rättigheter

7.1. Du bekräftar att all upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter i vår webbplats och alla fotografier, film, designer, bilder, text, programvara, data och annat material på vår webbplats eller som genereras av vår webbplats ägs av Osprey eller våra licensgivare. Du har tillåtelse att använda webbplatsen och materialet endast på det sätt som uttryckligen godkänts av oss.

7.2. Du har tillåtelse att skriva ut och ladda ned utdrag från vår webbplats för personligt icke-kommersiellt bruk, förutsatt att i varje enskilt fall att:-

7.2.1. Upphovsrätt och källinformation också anges

7.2.2. Inga ändringar av materialet görs och att det inte används som en del i någon annan publikation;

7.2.3. Alla dokument skrivs ut och kopieras i sin helhet och inte används i ett nedsättande eller vilseledande sammanhang; och

7.2.4. Materialet inte används på ett sätt som kan skada vårt anseende eller skada oss på något annat sätt.

7.3. Materialet på vår webbplats kan inte användas på något annat sätt utan att först inhämta skriftligt tillstånd. Framför allt får du inte göra följande om du inte först har erhållit skriftligt tillstånd:

7.3.1. Integrera något material från vår webbplats i något annat arbete eller publikation, vare sig i tryck eller elektronisk form; och inte heller

7.3.2. Använda något material från vår webbplats för kommersiellt bruk eller publicering (annat än vad som är nödvändigt för att du tittar på webbplatsen i samband med verksamheten).

7.4. Om du vill använda något material från vår webbplats annat än i enlighet med 7.2 ovan vänligen skicka oss en förfrågan via e-post till care@ospreyeurope.com där du anger “Permission request” i ämnesraden.

7.5. Ospreys namn och logotyp, plus våra produkters namn och funktionsnamn, så som Viper och Stow-on-the-Go, är varumärken som tillhör Osprey. Andra logotyper och namn som används på vår webbplats kan också vara varumärken som tillhör Osprey eller deras respektive ägare. Inget tillstånd ges av oss när det gäller användningen av sådana varumärken, namn och logotyper och sådan användning kan utgöra ett intrång i innehavarens rättigheter.

7.6. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa villkor är reserverade.

TILLBAKA TILL TOPPEN

8. Ansvarsfrihet

8.1. Informationen på vår webbplats är avsedd att ge enbart allmän information och bör inte betraktas som substitut för rådgivning i varje specifik situation. Samtidigt som vi strävar efter att säkerställa att all information på vår webbplats är korrekt, kan vi inte garantera dess riktighet och fullständighet. Materialet på vår webbplats kan vara inaktuellt och tar inget ansvar över att uppdatera sådant material.

8.2. Vi vidtar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att alla beställningar och efterföljande transaktioner sker via en säker länk. Däremot kan säkerheten för information och betalningar som sänds via internet inte garanteras eftersom vi inte är ansvariga för driften av de säkra länkar kommer vi inte, förutom om vi agerar ansvarslöst, vara ansvarig för eventuella förluster du kan drabbas av om en utomstående för obehörig tillgång till den information som du uppger.

8.3. Vi garanterar inte att funktionerna på vår webbplats kommer att vara oavbrutna eller felfria, att ett fel kommer att rättas till, eller att vår webbplats eller servrarna som gör den tillgänglig är fri från virus eller buggar eller representerar full funktionalitet, riktighet eller tillförlitlighet av materialet. Vi ansvarar inte för några förluster, avbrott eller skada på din data eller din dator eller andra skador (inklusive bland annat förluster, förlorad vinst eller förlust av användning) till följd av din användning eller fördröjning eller oförmåga att använda vår webbplats, dess innehåll eller någon länk till en annan webbplats som uppstår i kontrakt, kränktning (inklusive vårdslöshet) eller på annat sätt förutom i fråga om dödsfall eller personskada som orsakats av får försumlighet.

TILLBAKA TILL TOPPEN

9. Ansvar

9.1. Vi begränsar inte på något sätt vårt ansvar enligt lag för bedrägeri, dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet eller brott mot lagstadgad skyldighet eller annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

9.2. Vi ansvarar inte för förlust eller skada som orsakats av oss eller våra anställda eller agenter i fall där:-

9.2.1. Förlust eller skada inte rimligen kan förutses av varken dig eller oss när du påbörjat användningen av vår webbplats eller när ett avtal om leverans av produkter av oss till dig bildades;

9.2.2. Förlust eller skada inte orsakades av någon överträdelse av oss, våra anställda eller ombud; eller

9.2.3. Förlust eller skada hänför sig till en verksamhet (inklusive utebliven vinst, intäkter, kontrakt, förväntade besparingar, data, goodwill eller onödiga utgifter).

TILLBAKA TILL TOPPEN

10. Länkar

10.1. Vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Sådana länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser och är inte ansvarig för dess innehåll. Enbart införandet av sådana länkar innebär inte något godkännande av materialet på dessa webbplatser eller något samarbete med deras operatörer. Om du väljer att besöka någon av dessa tredje parts webbplatser länkade till eller från vår webbplats, gör du det helt på egen risk. Vi kan inte garantera att dessa länkar kommer att fungera hela tiden och vi har ingen kontroll över tillgängligheten för de länkade webbplatserna.

10.2. Om du vill länka från din webbplats till någon av sidorna på vår webbplats så kan du göra så förutsatt du länkar till, men inte kopierar någon av våra sidor, och på följande villkor: –

10.2.1. Den länkande texten måste helt enkelt bestå av http://www.ospreyeurope.com. Du får endast använda Ospreys logotyp om vi har licensierat dig att göra så;

10.2.2. Du inte tar bort, förvränger eller på annat sätt ändrar storleken eller utseendet på någon logotyp på vår webbplats;

10.2.3. Du inte förvränger din relation med oss och inte heller uppger några andra falska uppgifter om oss;

10.2.4. Du inte använder någon av Ospreys varumärken på annat sätt än som visas på vår webbplats, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd;

10.2.5. Du inte länkar från någon webbplats som inte ägs av dig;

10.2.6. Din webbplats inte innehåller något material som är motbjudande, pornografiskt, gör intrång på immateriella rättigheter eller andra rättigheter för någon annan person eller på annat sätt inte uppfyller alla gällande lagar och förordningar.

10.3. Vi förbehåller oss rätten att när som helst, och på vår diskretion, förbehåller oss rätten att dra tillbaka tillståndet att på sin webbplats länka till vår webbplats.

11. Om några bestämmelser i dessa allmänna villkor visar sig vara olagliga, ogiltiga eller på annat sätt inte kan tillämpas på grund av lagar i något land där dessa villkor gäller, ska de bestämmelser som visar sig vara olagliga, ogiltiga eller på annat sätt inte kan tillämpas avskiljas och raderas från dessa villkor och resterande del av villkoren behållas i sin fulla kraft och fortsätta vara bindande och tillämpbara.

12. Om du bryter mot dessa villkor och vi inte vidtar några åtgärder, kommer vi fortfarande att ha rätt till att använda våra rättigheter och rättsmedel vid ett senare tillfälle eller i någon annan situation där du bryter mot dessa villkor.

TILLBAKA TILL TOPPEN

11. Händelser utanför vår kontroll

Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig för eventuella förseningar i att leverera några produkter eller brott mot våra åtaganden, om dröjsmålet eller brottet beror på force majeure, civila oroligheter, upplopp, skadegörelse, ogynnsamma väderförhållanden, översvämningar, torka, brand, epidemi, lagstiftning, fel på internet- eller teleoperatör eller andra orsaker utanför vår kontroll. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

TILLBAKA TILL TOPPEN

12. Lagstiftning, domstolar och översättningar

Dessa villkor, användning av vår webbplats, leverans av produkter och tjänster från oss och alla Osprey tävlingar och utlottningar regleras av och tolkas i enlighet med engelsk lag. I händelse av eventuella tvister som uppstår i samband med dessa villkor, användning av vår webbplats, leverans av produkter eller tjänster från oss eller någon Osprey tävling eller utlottning kommer en domstol i England att pröva tvisten.

För din bekvämlighet kan vi då och då att visa en översatt version av dessa villkor på vår webbplats. De översatta versionerna är avsedda att vara (så långt som möjligt) en exakt översättning av den engelska versionen. I händelse av någon skillnad i betydelse mellan den engelska versionen och den översatta versionen, skall den engelska versionen ha företräde och tillämpas.

TILLBAKA TILL TOPPEN

Bestämmelser som gäller när du beställer produkter från vår webbplats

13. Beställningar

13.1. Alla beställningar av produkter är utifrån tillgänglighet och vi förbehåller oss rätten att kunna neka att leverera till någon person eller företag.

13.2. Din beställning till oss är etterbjudande om att köpa de produkter som angetts av dig och det är inte bindande för oss att acceptera din beställning. Det innebär att om en produkt visas på vår webbplats som antingen inte finns tillgänglig eller är felaktigt prissatt, eller på annat sätt felaktigt beskriven, eller om vi inte kan leverera till din adress kommer vi inte vara pliktskyldiga att sälja den produkten.

13.3. Strax efter att vi mottagit din beställning kommer vi att bekräfta den genom ett skicka ett e-post till dig, innehållande en sammanställning över de produkter som du har beställt. Den här orderbekräftelsen utfärdas automatiskt och betyder inte att din beställning har accepterats.

13.4. Godkännande av din beställning av en produkt och slutförandet av avtalet mellan dig och oss kommer att ske i samband med att vi skickar produkten till dig. De produkter som finns listade på samma beställning, men som inte har skickats från oss, är inte del av samma avtal.

TILLBAKA TILL TOPPEN

14. Ersättningsprodukter

Om den produkt du har beställt inte finns i lager kan vi förse dig med en lämplig ersättningsprodukt. Om du inte vill ha denna ersättningsprodukt kan du returnera den kostnadsfritt tillbaka till oss inom 28 dagar. Använd den förbetalda returetiketten som finns på din följesedel och vi kommer att ge dig full återbetalning.

TILLBAKA TILL TOPPEN

15. Pris

Priset du betalar är det pris som visas på vår webbplats vid den tidpunkt du gör din beställning, förutom där ett fel har uppstått att visa priset korrekt. Samtidigt som vi försöker att se till att alla priser på vår webbplats är korrekta kan fel ibland uppstå. Om vi upptäcker ett fel i prissättningen på de varor som du har beställt kommer vi att informera dig så snart som möjligt och be dig bekräfta din beställning till rätt pris eller avbryta den. Om vi inte kan kontakta dig kommer via att annullera beställningen. Om du avbryter beställningen men redan har betalat för produkterna kommer vi att ge dig full återbetalning.

TILLBAKA TILL TOPPEN

16. Produktdetaljer

Alla storlekar och dimensioner som anges på vår webbplats är ungefärliga, men vi gör allt för att se till att de beskriver produkten så korrekt som möjligt. Vi har gjort allt för att färgerna ska visas så exakt som möjligt men eftersom de faktiska färgerna också kan bero på din skärm kan vi inte garantera att din bildskärm ger exakt återgivning av produktens färg vid leverans.

TILLBAKA TILL TOPPEN

17. Betalning

Klarna Payments

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Hur kan jag betala för min beställning?

Vi tar emot följande kort: Visa, Mastercard, Visa Debit, Solo och Visa Electron. Du kan också välja att betala via PayPal. Vi kan inte ta emot betalning via check.

När kommer jag att bli debiterad för min beställning?

Du kommer att bli debiterad så snart ditt kort eller PayPal transaktion är godkänd och komplett.

Om vi inte kan fullfölja din beställning så kommer vi att betala tillbaka alla belopp som du har betalat.

Om du har några frågor är du välkommen att ringa vår kundservice på telefonnummer +44 (0)1202 946444. Öppettider är Måndag-Fredag 9.30-18.00 (med undantag för helgdagar i Storbritannien). Ange ditt ordernummer.

Min betalning har blivit avslagen. Vad ska jag göra?

Det första du måste kontrollera är att du har angett korrekt kortnummer, och att faktureringsadressen som du angivit stämmer överens med den adress som ditt kort/PayPal konto är registrerad på. Om problemet kvarstår så rekommenderar vi att du tar kontakt med din bank/PayPal. Tyvyärr är detta något som vi inte har någon konroll över.

Vad betyder Verified by Visa och MasterCard SecureCode?

Båda dessa system är framtagna av respektive kortutgivare för att motverka bedrägerier online. Om ditt betalkort innefattas av något av dessa kommer du att behöva komplettera ytterligare information efter att du angivit dina kortuppgifter vid betalning.

Om du inte innefattas av något av dessa system kan din kortutgivare komma att visa ett formulär online för dig och rekommendera dig att registrera dig direkt eller ge dig möjligheten att göra det vid ett senare tillfälle. För mer information kring Verified by Visa eller MasterCard SercureCode, vänligen se deras hemsidor eller ta kontakt med dem direkt.

Webbsidan för betalning har låst sig. Vad hände?

Vid enstaka tillfällen händer det att betalningssidan låser sig på grund av problem att ansluta till din banks sida för att komplettera extra säkerhetskontroller via ‘Verified by Visa’ eller ‘MasterCard SecureCode’. Det här beror troligtvis på inställningarna i din webbläsare. Vi rekommenderar at du försöker fullgöra transaktionen via en annan webbläsare (till exempel använd Firefox istället för Internet Explorer). Om problemet kvarstår, vänligen sänd ett e-mail till technical@ospreyeurope.com tillsammans med dina kontaktuppgifter och så mycket information om nedan som möjligt:

 • Ditt operativsystem (exempelvis Windows 8, Mac OS X)
 • Den webbläsare du använder (exempelvis Internet Explorer 9, Firefox, Safari osv.)
 • Sidans URL som du försökte använda (exempelvis https://www.ospreyeurope.com)
 • Datum och tid då problemet uppstod
 • Om du får ett felmeddelande på skärmen så ta gärna en skärmdump (tryck på ‘Print Screen’ tangenten (till höger om F tangenterna, uppe till höger på ditt tangentbord) och klistra sedan in denna i ett e-mail till oss.

Jag har försökt att göra en beställning men jag har inte fått någon bekräftelse via e-mail, däremot har det dragits pengar från mitt konto. Vad har hänt?

Börja med att titta i din skräppostmapp. Din orderbekräftelse skickas från orders@ospreyeurope.com. Om du fortfarande inte kan hitta din orderbekräftelse vänligen ta kontakt med vår kundservice för att kontrollera om din beställning har mottagits i vårt system. Om du av någon anledning inte såg en orderbekräftelse på skärmen så är det mest troligt att din beställning inte har gått igenom. Däremot, om det har dragits pengar från ditt konto så kommer dessa att återbetalas via din bank eller PayPal. Osprey Europe behåller en betalning endast om ett ordernummer har utfärdats och när den beställda varan har skickats.

Jag misstänker att någon har använt mitt kort på ett bedrägligt sätt för att beställa från er webbsida.

Vänligen meddela både oss och din bank så snart du kan.

TILLBAKA TILL TOPPEN

18. Frakt & Leverans

Vilka fraktkostnader tillkommer när jag handlar hos er?

DESTINATIONER FRAKTKOSTNADER

(1-6 arbetsdagar)

Sverige Fri frakt
UK & Channel Islands Fri frakt
Österrike Fri frakt
Belgien Fri frakt
Danmark Fri frakt
Finland Fri frakt
Frankrike Fri frakt
Tyskland Fri frakt
Irland Fri frakt
Italien Fri frakt
Luxemburg Fri frakt
Nederländerna Fri frakt
Norge NOK 250
Spanien Fri frakt
Schweiz. CHF 25

Tyvärr levererar vi inte till något land som inte angivits ovan.

Kommer ni att informera mig när min beställning har skickats?

Ja, när din beställning har behandlats och skickats från vårt lager kommer du att få ett e-mail som informerar om detta. Det kan också vara möjligt för dig att följa din leverans via hemsidan för det transportföretag vi använder (beroende på vilket land vi skickar till). Du kan också logga in och se denna information via ditt användarkonto.

Hur lång tid tar det för beställningen att komma fram?

Vi levererar normalt mellan en till sex arbetsdagar, beroende på vilket land beställningen skall skickas till. Notera att oförutsedda väderförhållanden kan komma att påverka leveranstiden.

Vi gör allt vad vi kan för att leverera beställningar inom ovan angiven tidsram men tyvärr så är förseningar ibland oundvikliga. Om du inte har mottagit din leverans inom ovan nämnda tidsram, vänligen ta kontakt med vår kundservice på +44 (0)1202 94644. Om vi misslyckas med att leverera din beställning inom 30 dagar så kommer vi att ta kontakt med dig och ange anledning till varför. Därefter om du önskar avbryta din beställning så kommer vi att göra en återbetalning till dig. Vi har inget annat ansvar i fråga om försenade leveranser.

Jag bor inte i UK, kan jag ändå beställa från er hemsida?

Vi levererar till Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige, Tyskland, UK och Österrike.

Kan du skicka alla mina beställningar samtidigt?

Tyvärr kan vi inte garantera att skicka separata beställningar samtidigt eftersom de kan komma att bearbetas vid olika tidpunkter i vårt lager.

Kan du skicka olika produkter från samma beställning till olika adresser.

Tyvärr inte. Om du önskar att få olika varor skickade till olika adresser måste du göra olika beställningar.

Måste jag skriva under med min underskrift när jag tar emot min beställning?

Ja, en underskrift krävs för samtliga leveranser från Osprey Europe. Vi kan även sända din beställning till din arbetsplats om det underlättar för dig.

Vad händer om jag inte är hemma när transportföretaget försöker leverera mitt paket?

Transportföretaget kommer at försöka leverera vid ytterligare ett tillfälle till den adress som du angivit. Om det inte finns någon som kan ta emot leveransen vid andra leveransförsöket så kommer de att lämna paketet hos ditt lokala utlämningsställe så att du kan hämta det där. För våra kunder utanför UK, om det inte finns någon som kan ta emot leveransen så kommer de att lämna paketet hos ditt lokala utlämningsställe. De kommer lämna ett meddelande med information om var du kan hämta ditt paket.

Min beställning ska levereras till en adress utanför UK, betyder det att jag behöver betala importskatt på de varor jag beställer?

Om du är bosatt i ett land inom EU så tillkommer ingen importskatt. Om du är bosatt i ett land utanför EU kan du komma att behöva betala moms eller importskatt på din leverans eftersom vi skickar alla leveranser enligt DDU (Delivery Duty Unpaid)

Importregler varierar från land till land så vi rekommenderar att du talar med ditt lokala tullverk för mer information om vad som gäller.

Osprey Europe ställer sig inte ansvarig för om någon leverans tas om hand av något lokalt tullverket då Osprey Eurpoe inte har någon kontroll över vilka importavgifter som kan komma att tillkomma. Som kund rekommenderar vi dig att ta kontakt med ditt lokala tullverk för mer information och klargörelse om ett paket blivit beslagtaget i tullen.

Min beställning har levererats men den är inte komplett utan varor saknas.

Vi ber om ursäkt om någon vara saknas från din beställning men vänligen notera att på grund av våra ryggsäckars storlekar så kan det vara så att vi delat upp din beställning i flera leveranser. Vi rekommenderar att du kontrollerar din orderbekräftelse som vi skickat dig via e-mail då vi i denna specificerat beräknat leveransdatum för respektive vara. Du kan därefter också besöka transportföretagets hemsida och följa din beställning via dem. Du är också välkommen att ta kontakt med vår kundservice på telefonnummer +44 (0)1202 946444. Vår kundservices öppettider är Måndag-Fredag 9.30-18.00 (med undantag för helgdagar i Storbritannien).

Kan jag ändra leveransadress efter att jag har skickat in min beställning?

Tyvärr kan du inte ändra leveransadress efter att din beställning har skickats in till oss.

TILLBAKA TILL TOPPEN

19. Byten & returer

Kan jag annullera eller ändra min beställning?

Om du önskar att annullera din beställning vänligen ta kontakt med vår kundservice genom att skicka oss ett e-mail till care@ospreyeurope.com där du anger ditt ordernummer. Om beställningen inte redan har skickats från vårt lager så kan vi annullera din beställning och göra en återbetalning. Om beställningen redan har skickats måste du vänta till den har leverats till dig och därefter gör du en retur till oss. Se Hur returnerar jag en vara?

Tyvärr kan vi inte ändra din beställning efter att beställningen har genomförts (exempelvis ändra färg eller lägga till en annan vara). Om du vill göra en ändring i din beställning så måste du annullera din beställning och därefter göra en ny.

Vad har jag för rättigheter enligt Distansavtalslagen?

I enlighet med Distansavtalslagen i UK, UK Distance Selling Regulations, har du en del lagstadgade rättigheter. En av dessa är rätten att annullera din beställning och få pengarna tillbaka.

Din lagstadgade ångerrätt varar i 7 dagar med start dagen efter at du mottagit din beställning. Observera att vi ger dig 28 dagars återköp om du önskar att returnera din beställning (denna tidsperiod är förlängd i samband med julhandeln) se Hur returnerar jag en produkt? Du är skyldig att vidta rimliga försiktighetsåtgärder för produkten genom att inte använda den så länge den är i din ägo. Denna rätt att avbryta eller returnera gäller inte för specialbeställda produkter och ej heller för leveranstjänster utanför standardleveranser (till exempel expressleveranser)

För att utnyttja din lagstadgade ångerrätt vänligen meddela oss skriftligen om din annullation genom att skicka oss ett e-post till care@ospreyeurope.com och ange ditt ordernummer.

Om du annullerar din beställning inom den 7 dagars ångerrätten så kommer vi att behandla din annullation och återbetala dig för produkten och standardkostnader för leverans om du returnerar produkten i ett oanvänt skick. (Ingen återbetalning ges för Expressleverans)

Om vi inte har mottagit produkterna och följesedeln inom 21 dagar efter att du har annullerat din beställning i enlighet med din ångerrätt så kan vi komma att arrangera för att de hämtas upp, och i så fall måste du se till att produkterna är tillgängliga för upphämtning. Samtliga kostnader för upphämtning kommer att dras av från det pris du betalat för produkterna innan vi gör en återbetalning till dig. Observera att om du inte annullerar din beställning inom de lagstadgade 7 dagarnas ångerrätt kommer vi bara utfärda en återbetalning när du returnerar produkterna till oss. För mer information se Hur returnerar jag en produkt?

För mer information se Hur returnerar jag en produkt?

Jag har fått fel vara levererad

Vi ber om ursäkt att vi levererat fel vara till dig. Vänligen ta kontakt med vår kundservice på telefonnummer +44 (0)1202 946444. Öppettider är Måndag-Fredag 9.30-18.00 (med undantag för helgdagar i Storbritannien). Alternativt, vänligen sänd oss ett e-mail till cara@ospreyeurope.com. Glöm inte att ange ditt ordernummer. Du kan också returnera varan till oss för en återbetalning. Se Hur returnerar jag en vara?

Min vara är defekt/trasig

Vi ber om ursäkt för att du fått en defekt vara och vi vill att du ska vara fullständigt nöjd med din Osprey produkt. Vänligen följ denna länk för att ta dig vidare till vår Garantisida för att rapportera den defekta varan.

Om du behöver hjälp, vänligen ta kontakt med vår kundservice på telefonnummer +44 (0)1202 946444. Öppettider är Måndag-Fredag 9.30-18.00 (med undantag för helgdagar i Storbritannien). Alternativt, vänligen sänd oss ett e-mail till cara@ospreyeurope.com. Glöm inte att ange ditt ordernummer. Om du kontaktar oss via e-mail vänligen beskriv den defekta varan och skicka gärna med ett foto om du har möjlighet. Du kan också returnera varan till oss för en återbetalning. Se Hur returnerar jag en vara?

Vad är er returpolicy?

Vi vill att våra kunder ska vara 100% nöjda med deras köp. Vi återbetalar för oanvända produkter som återlämnas i sin originalförpackning samt med alla etiketter kvar inom 28 dagar från mottagandet av produkten. Undantag gäller för specialbeställda varor som inte kan returneras.

Observera – vi accepterar inte returer på specialbeställda varor (bortsett från om de skulle vara defekta), vi accepterar inte heller returer på använda eller manipulerade varor. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Hur returnerar jag varor till er?

Returnerade varor ska returneras i sin originalförpackning med alla etiketter kvar.

 1. Fyll i det här formuläret för att förklara varför du returnerar produkten. Om varan var skadad eller defekt vänligen beskriv och ange var skadan är.
 2. Lägg produkten eller produkterna du vill returnera i en låda och se till att packa dem ordentligt.
 3. Klipp ut retursedeln från returformuläret och fäst på lådan.
 4. Paketera varan i sin originalförpackning och var noga med att försluta kartongen ordentligt. Om du inte har kvar originalförpackningen går det naturligtvis att returnera varorna i en annan kartong så länge du paketerar varan ordentligt.
 5. Ta paketet till ditt närmaste postkontor. Vi rekommenderar att du begär ett kvitto på returen, mottagningsbevis eller skickar med spårbarhet eftersom alla returer är ditt ansvar tills vi mottagit varan. Vi tar inte ansvar för några returer som försvunnit under transporten.

Varor som returneras måste vara oanvända i sin originalförpackning tillsammans med etiketter och kvitto.

Vår returadress är:

Web Returns,
Osprey Europe Returns,
C/O DSV Solutions BV
Immenhorst
7041 KE’s-Heerenberg
Netherlands

Ger ni ersättning för kostnader i samband med returer?

Om du annullerar din beställning inom den 7 dagars ångerrätten, eller om du returnerar en defekt/skadad produkt eller ersättningsprodukt så kommer vi at återbetala för eventuella standardleveransavgifter som du har betalat, men inte för eventuella avgifter i samband med exempelvis expressleverans. Om du returnerar en produkt under andra omständigheter återbetalar vi inte för leveranskostnader.

Måste jag betala för att returnera en produkt?

Om du returnerar en produkt från en adress utanför UK så är du ansvarig för de kostnader som uppkommer i samband med en retur, såvida vi inte skickat dig en defekt/trasig/felaktig produkt, då kommer vi att ersätta dig för skäliga omkostnader som uppstår vid en retur. Bifoga oss kvitto för dessa omkostnader för ersättning.

Kan jag returnera en vara till någon av era återförsäljare?

Nej, alla beställningar via vår hemsida måste returneras tillbaka till oss tillsammans med den retursedel som vi skickar tillsammans med varje beställning.

Jag har inte mottagit full återbetalning

Vi ber om ursäkt om vi har gjort ett misstag och inte återbetalat dig för din retur. Notera att vi inte alltid återbetalar för omkostnader i samband med en retur. Om du har mottagit ett felaktigt belopp, vänligen ta kontakt med får kundservice på +44 (0)1202 946444 för hjälp att lösa detta så snabbt som möjligt.

Kommer ni att informera mig när ni mottagit min returnerade produkt?

Ja, så snart vi mottagit din retur så skickar vi dig ett e-mail. Vänligen ge oss upp till 10 dagar från och med den dag du skickade din retur via ditt lokala postkontor inom UK, eller 21 dagar om du skickar en retur från ett land utanför UK.

Hur snabbt kan jag se en återbetalning på mitt konto?

Vårt mål är att administrera alla returer inom 5 arbetsdagar, men tiden kan variera. Om du har betalt via kort, vänligen tillåt ytterligar 5 arbetsdagar för din bank att handlägga återbetalningen. Osprey Europe har inte någon kontroll över denna del av återbetalningsprocessen.

Kan ni göra en återbetalning till ett annat kort eller konto?

Nej tyvärr kan vi endast göra återbetalningar tillbaka till samma kort eller konto, med följande undantag:

 • Det kort som användes vid betalning har gått ut
 • Det konto som du gjorde en betalning från har upphört

Jag köpte en produkt från en av era återförsäljare men den är defekt/trasig. Kan jag skicka tillbaka den till er för en återbetalning?

Nej, du måste returnera varan tillbaka till den återförsäljare som du köpte den från och de kommer att hjälpa dig med en återbetalning.

Jag hittar inte min retursedel

Du kan ladda ned en tom retursedel genom att klicka här. Följ instruktionerna och var noga med att ange ditt ordernummer i angivet fält då detta är viktigt för att vi ska kunna administrera din retur och göra en återbetalning.

TILLBAKA TILL TOPPEN

Ospreys tävlingar och utlottningar

1. När vi i dessa villkor hänvisar till “tävlingar” inkluderar det både tävlingar och utlottningar såvida inget annat anges.

2. Dessa villkor gäller utöver de särskilda regler som anges i informationsmaterialet för tävlingen (“särskilda regler”) och du bör följa instruktionerna för varje tävling noggrant för att medverka. Du bör därför läsa dessa villkor i kombination med tävlingens särskilda regler. Om konflikt uppstår mellan några särkilda regler och dessa allmänna villkor så kommer de särskilda reglerna att ha företräde.

3. Anställda vid Osprey Europe, dess distributörer, återförsäljare, agenter och alla som är involverad i en tävling, och deras familjemedlemmar har inte rätt att deltaga i någon tävling.

4. Om du inte är den som betalar räkningen för den mobiltelefon du använder måste du få tillåtelse från denna person innan du deltar i någon tävling via SMS.

5. Observera att ogiltiga eller misslyckade försök att deltaga i en tävling via ett betaltelefonnummer eller SMS kan fortfarande komma att debiteras.

6. För tävlingar kopplade till att man registrerar sig för mottagande av Ospreys nyhetsbrev kommer vinnaren att väljas från alla deltagare som registrerat sig innan tävlingens slutdatum och som fortfarande prenumererar på Ospreys nyhetsbrev vid tävlingens slutdatum.

7. Vinnaren bör ge upp till 28 dagar för leverans av priser, eller längre tid om så angetts i de särskilda reglerna för respektive tävling.

8. Priserna kommer att skickas till vinnaren via posten i UK om inte annat har angivits. Vi ansvarar inte för eventuella priser som går förlorade, blir försenade eller är skadade då dessa orsaker är utanför vår kontroll.

9. Om en vinnares kontaktuppgifter förändras är det deras ansvar att meddela oss.

10. Vi förbehåller oss rättan att begära bevis på vinnarens identitet i form av ett pass eller körkort och bevis på adress i from av en räkning. I händelse av att vinnaren inte har möjlighet at förse oss med bevis på identitet kan vi komma att dra tillbaka vinsten och utse en annan vinnare.

11. Om en vinnare inte gör anspråk på sin vinst inom 28 dagar från tävlingens slut, eller om vinnaren inte tillgänglig för att ta emot priset, kan vi komma att dela ut priset till en annan tävlingsdeltagare (eller att inte dela ut priset alls) utan ansvar för vinnaren.

12. Alla priser är i mån av tillgång, icke överförbara eller utbytbara. Vi kan komma att ändra en vinstprodukt till en annan produkt som vi anser vara av samma värde. Det finns inget kontantalternativ.

13. För vinster som tillhandahålls av en tredje part, till exempel en semester eller en utflykt, måste vinnaren uppfylla samtliga villkor och bestämmelser som utfärdats av den tredje parten.

14. För vinster som involverar resor är vinnaren skyldig att se till att de har ett giltigt pass om det behövs samt annan nödvändig dokumentation tillsammans med lämplig reseförsäkring.

15. För vinster där det ingår att ta med ett resesällskap (till exempel en semester för vinnaren plus en person till) gäller dessa villkor även för resesällskapet.

16. Förutom vad som anges i vinsten utgår inga kostnader eller ersättningar för omkostnader. Till exempel så är transportkostnaden till och från en plats eller evenemang inte inkluderade, ej heller någon försäkring och om boende ingår i priset inkluderar det enbart standardrum.

17. Vi kommer inte att hålla oss ansvariga för någon förlust eller eventuell skada om en vinnare inte har möjlighet att lösa ut sin vinst, där vinsten är en semesterresa, även om det är till följd av någon resevarning utfärdad av regeringen (och vi har ingen skyldighet att ersätta eller ge en alternativ vinst, likvida medel eller annan ersättning).

18. När en vinst innebär vinnarens närvaro vid (eller biljetter till) ett evenemang kommer vi inte att ta ansvar för om någon del av evenemanget ställs in, ändras eller bokas om, av någon anledning. Om detta innebär att vinnaren (och/eller eventuella medföljande gäster) inte kan närvara vid det aktuella tillfället, har vi ingen skyldighet att tillhandahålla några pengar eller alternativa biljetter.

19. När en vinst innebär att deltaga på ett evenemang för att “träffa och hälsa på” en känd människa, är vinsten beroende på tillgången av den kända personen i fråga och vi tar inget ansvar för om någon vinnare inte har möjlighet att deltaga, ej heller kommer vi att erbjuda något alternativt pris eller några kontanter om så skulle inträffa.

20. Att skicka ett SMS eller e-post eller publicera en post är inte ett bevis för deltagande i en tävling. Varken vi eller våra entreprenörer tar sig an något ansvar för eventuella tekniska fel eller andra problem med något telefonnätverk eller linje, system, server, leverantör eller på annat sätt som kan leda till att något SMS, e-post eller post går förlorad eller inte registreras korrekt. Vi ställer oss heller inte ansvariga för trafikstockningar och andra kapacitetsproblem som kan resulterar i att ett SMS eller e-post inte kommit fram eller registrerats.

21. Användning av automatiserad programvara eller någon annan mekanisk eller elektronisk lösning som gör att någon kan medverka i en tävling upprepade gånger är förbjudet.

22. Om inte annat har angetts så måste får varje tävlingsdeltagare endast medverka i en tävling en gång och under sitt juridiska namn. Vi förbehåller oss rätten att diskvalificera en deltagare som deltar flera gånger under olika namn och kräva tillbaka eventuellt pris som de har vunnit. Deltagare får inte medverka som en del av ett syndikat eller på uppdrag av någon annan person, syndikat, grupp, sällskap eller företag.

23. Varje tävlingsbidrag måste vara skapade av tävlingsdeltagaren själv. Bidragen kommer inte att returneras och blir vår egendom. Genom att skicka in ditt bidrag till oss förbinder du dig med att ditt bidrag inte bryter mot någon tredje parts immateriella rättigheter, ger all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i ditt bidrag till oss, och att du oåterkalleligen och ovillkorligen avstår från all framtida så kalla “moraliska rättigheter” i samband med din medverkan och beviljar de medgivanden som krävs enligt Copyright Designs and Patents Act 1988, så att vi kan använda och ändra dina ditt bidrag utan begränsning inklusive (men inte begränsat till) publicering i efterhand.

24. Du accepterar att om du vinner kan vi komma att publicera ditt namn. Om du vinner kan du också komma att behöva medverka på fotografier och i videor i samband med att vi promotar våra produkter. Du samtycker till att vi kan använda allt material för publicering i alla medier (inklusive online).

25. Innan du skickar några fotografier eller videor som innehåller bilder av människor, vänligen se till att dessa människor har givit sitt medgivande om att bilder med dem kan komma att användas i den utsträckning som är nödvändigt. Det här är en komplicerad fråga, men som en allmän vägledning gäller att om ditt fotografi föreställer en grupp människor så är det mindre risk att du behöver varje persons samtycke att publiceras, till skillnad från om fotografiet är på ett fåtal människor. ju lättare det är att identifiera personerna på bilden desto mer sannolikt är det att du kan komma att behöva deras samtycke. Särskilt försiktighet bör tas när det gäller fotografering av barn.

26. När du skickar in ett bidrag till en tävling så får du inte skicka in något material som vi hänvisar till i 5.2. (Webbsida och sociala mediers innehåll samt användargenererat innehåll).

27. I den utsträckning som lagen tillåter, utesluter vi alla garantier, representationer, förbund och ansvar (vare sig uttryckligen eller underförstått) angående tävlingen eller vinsten, dock kommer detta inte att utesluta vårt ansvar för dödsfall eller personskada på grund av vår vårdslöshet.

28. Alla personuppgifter som samlas in kommer endast användas i enlighet med gällande lagstiftning i UK – UK data protection legislation. Se vår sekretesspolicy & cookies för ytterligare information.

29. Vårt beslut om vinnare är slutgiltigt. I händelse om tvister om tävlingen kommer vårt beslut att vara bindande och ingen korrespondens eller diskussion kommer att kommenteras.

30. Vi kan komma att diskvalificera dig från att vinna ett pris om vi har rimliga skäl att misstänka att du har brutit mot tävlingsreglerna eller dessa villkor och/eller att din användning av en mobiltelefon och/eller ditt deltagande i tävlingen kan vara bedrägligt eller på annat sätt olagligt.

31. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta en tävling om det anses nödvändigt i vår mening eller om omständigheter utanför vår kontroll uppstår.

Om du har några frågor kring dessa villkor, vänligen skicka oss ett e-mail på care@ospreyeurope.com

Dessa villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument. För information om dina lagstadgade rättigheter besök www.adviceguide.org.uk – Citizens Advice Bureau

Dessa villkor uppdaterades 17 December 2013

Vänligen skriv ut och spara en kopia av dessa villkor

TILLBAKA TILL TOPPEN

Villkor för Osprey presentkort

1. Att betala med presentkort

Du kan enbart använda Osprey presentkort för att handla på www.ospreyeurope.com.

Osprey presentkort kan köpas på ospreyeurope.com. Minsta värde är £25  (25 Euros, 250 DKK, 250 SEK, 250 NOK, 250 CHF). Osprey presentkort har ett maxvärde på £200 (200 Euros, 2000 DKK, 2000 SEK, 2000 NOK, 2000 CHF).

När du använder Osprey presentkort för att köpa produkter online på ospreyeurope.com skriver du in den unika presentkortskoden när det är dags att betala.

När du använder ett Osprey presentkort för att genomföra ett köp online och den totala kostnaden för köpet är mindre än presentkortets värde sparas mellanskillnaden och kan användas för framtida köp genom att du anger samma presentkortskod, förutsatt att presentkortet fortfarande är giltigt.

Om ett inköp överskrider saldot på presentkortet måste återstoden av beloppet betalas med en annan betalningsmetod.

2. Begränsningar

Osprey presentkort kan bara användas i den onlinebutik där de köpts.

Det är möjligt att köpa flera olika Osprey presentkort vid ett tillfälle, men för varje presentkort som köps genereras ett separat e-postmeddelande och en unik kod.

Osprey presentkort kan inte bytas mot kontanter. Vi betalar varken ut mellanskillnaden eller gör återbetalningar på presentkortstransaktioner.

3. Giltighetstid

Alla Osprey presentkort upphör att gälla 12 månader (365 dagar) efter inköpsdatumet eller efter mottagningsdatumet i de fall då presentkortet skickas till en mottagare vid ett senare datum (inköp kan göras upp till 6 månader i förväg). Vi återbetalar inte eventuellt saldo som återstår och kortet blir ogiltigt efter 12 månader.

4. Returer & avbeställningar

Om du lämnar tillbaka varor som du har betalat för med ett Osprey presentkort skapar vi en ny presentkortskod åt dig för motsvarande värde. Detta påverkar inte din garantirätt.

Om du lämnar tillbaka en beställning som du delvis har betalat för med ett Osprey presentkort skapar vi en ny presentkortskod åt dig för samma värde som presentkortet. Om andra betalningsmetoder också har använts i samband med köpet återbetalas resten av beloppet via den ursprungliga betalningsmetoden. Detta påverkar inte din garantirätt.

Om flera varor har köpts och hela presentkortets värde har använts upp men bara delar av beställningen lämnas tillbaka och den resterande beställningen fortfarande överskrider presentkortets värde anses presentkortet vara helt använt och en kontant återbetalning görs av det återstående beloppet.

Om du gör en beställning på ospreyeurope.com, betalar med ett Osprey presentkort och sedan annullerar beställningen innan leverans skapar vi en ny presentkortskod åt dig för motsvarande värde. Detta påverkar inte din garantirätt.

5. Förlust

Risken för förlust av och rätten till Osprey presentkort övergår till köparen när vi skickar presentkortet elektroniskt till köparen eller mottagaren. Vi kan inte hållas ansvariga om presentkortet kommer bort, blir stulet, förstörs eller används utan ditt tillstånd.

6. Bedrägeri

Vi förbehåller oss rätten att inte godkänna Osprey presentkortskoder som vi bedömer har kopierats eller på annat sätt misstänker är bedrägliga.

Vi har rätt att stänga ner kundkonton och kräva andra former av betalning om ett presentkort som införskaffats genom bedrägeri löses in eller används som betalning vid köp på ospreyeurope.com.

7. Allmänt

Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren för Osprey presentkort när vi anser det nödvändigt och rimligt.

For The Reward 2023

Villkor

Tävlingen pågår från den 3 mars 2023 till den 10 april 2023 (”kampanjperioden”) och sponsras enbart av Osprey Europe. Bidragen måste vara inskickade senast kl. 23.59 måndagen den 10 april 2023. Bidrag som skickas in efter denna tidpunkt gäller inte. 

Tävlingspriser: 

Vinnaren av förstapriset får: 

1 000 £ i kontanter  

Produkter från Osprey som vinnaren själv får välja till ett värde av 1 000 £ (färger/varianter i mån av tillgång) 

Vinnarna av andra- och tredjepriset får: 

En ryggsäck från Osprey som vinnaren själv får välja till ett värde av 250 £ (färger/varianter i mån av tillgång) 

 

 1. Deltagarna ska delta i tävlingen via Instagram och/eller Facebook genom att tagga och följa @OspreyEurope och använda hashtaggen #ForTheReward. 
 2. Vinnarna av första-, andra- och tredjepriset utses av Osprey-ambassadören Aldo Kane från en slutlista med bidrag baserade på två kriterier: bidraget ska inspirera till äventyr och förmedla belöning och känslor. Osprey Europe-teamet väljer ut slutlistan bland samtliga tävlingsbidrag. Vinnarna meddelas via e-post av Osprey Europe-teamet inom 28 dagar efter det att tävlingen har avslutats. 
 3. Tävlingen är öppen för personer bosatta i Europa som är 18 år eller äldre, förutom personer anställda hos Osprey Europe eller Helen of Troy Nevada Corporation, deras närmaste anhöriga, personer som har yrkesmässig anknytning till utlottningen av priset eller personer som genom att delta i tävlingen bryter mot eventuella lagar eller bestämmelser i den jurisdiktion där de är bosatta. 
 4. Att delta i tävlingen är kostnadsfritt – du behöver inte köpa något och du behöver inte heller registrera dig för nyhetsbrev.  
 5. Flera tävlingsbidrag tillåts. 
 6. Deltagarna måste ha ett aktivt offentligt konto på Facebook eller Instagram för att kunna delta. Bidrag från privata konton på Facebook eller Instagram kommer inte att beaktas på grund av de begränsningar som sekretessen medför. Om personer med privata konton vill delta i tävlingen måste de ändra kontoinställningarna till ett offentligt konto för att deras bidrag ska kunna godkännas.  
 7. Tävlingsdeltagaren måste vara ägare till det Facebook- eller Instagram-konto som används. Det kan krävas bevis på att deltagaren äger det aktuella sociala mediekontot samt åldersbevis. 
 8. Bidrag kommer att förklaras ogiltiga om inlägg innehåller stötande, ärekränkande, hätskt, oanständigt eller annat olämpligt innehåll; om det innehåller namn på personer utan deras uttryckliga medgivande; om det enligt arrangörens rimliga uppfattning orsakar en omfattande eller allvarlig kränkning (med hänsyn till rådande allmänna uppfattningar eller normer); innehåller sådant som kan ha en negativ inverkan på arrangörens eller en märkespartners namn, anseende eller goodwill; innehåller varumärken, logotyper eller upphovsrättsskyddat material som inte ägs av deltagaren eller som används utan rättighetsinnehavarens skriftliga godkännande (inklusive kända namn, företagsnamn osv.); innehåller bilder på barn; eller innehåller sådant som anses vara socialt oansvarigt eller som sannolikt bryter mot de brittiska marknadsföringsreglerna (CAP Code). 
 9. Genom att delta i tävlingen ger du Osprey Europe en icke-exklusiv, evig, royaltyfri, världsomfattande licens att använda, lyfta fram, kommentera, ändra eller reproducera dina bidrag helt eller delvis, oavsett form, på Ospreys och dess licenstagares webbplatser, sidor i sociala medier samt andra kommunikationskanaler och publikationer som marknadsför Osprey-produkter. 
 10. Om en vinnare inte gör anspråk på priset inom 28 dagar efter att ha meddelats om detta, eller om en vinnare inte är tillgänglig för att ta emot priset, kan vi dela ut priset till en annan deltagare (eller inte dela ut priset alls) utan några skyldigheter gentemot vinnaren. 
 11. Priserna kan inte överlåtas till andra personer eller lösas in mot kontanter. 
 12. Osprey Europes beslut är slutgiltigt. 
 13. Instagram eller Facebook har ingen koppling till eller medverkan i tävlingen. 
 14. Osprey Europe och dess närstående bolag förbehåller sig rätten att ändra eller annullera utlottningen och alla priser i händelse av oförutsedda omständigheter utanför deras rimliga kontroll. Priser erbjuds i mån av tillgång. I händelse av oförutsedda omständigheter förbehåller sig arrangören rätten att erbjuda andra priser av motsvarande eller högre värde. Ingen korrespondens kommer att ingås. 
 15. Priserna skickas till vinnarna från Osprey via DPD, om inget annat anges. Vi ansvarar inte för priser som försvinner, försenas eller skadas under frakten av skäl som ligger utanför vår kontroll. 
 16. Kontantpriset betalas ut till vinnaren via banköverföring. Bankkontot måste vara registrerat i vinnarens namn. Vinnaren godkänner att utbetalning av priset via banköverföring sker på vinnarens egen risk, och om överföringen inte tas emot på vinnarens angivna konto på grund av bankfel eller av något annat skäl som inte direkt beror på Osprey Europe, ska Osprey Europe inte hållas ansvarigt. 
 17. Kontantpriset betalas ut i brittiska pund (GBP). Om vinnaren är bosatt utanför Storbritannien görs utbetalningen enligt den växelkurs som fastställs av banksystemet på betalningsdagen. 
 18. Om vinnarens kontaktuppgifter ändras är det hens ansvar att meddela oss om detta. 
 19. Vi förbehåller oss rätten att begära bevis på vinnarens identitet (t.ex. pass eller körkort) och bevis på bostadsadress (t.ex. el- eller vattenräkning). Om vinnaren inte kan tillhandahålla ett identitetsbevis som vi rimligen kan godta, kan vi annullera priset och välja en annan vinnare. 
 20. Att publicera ett inlägg på internet utgör inte bevis på mottagande av tävlingsbidrag. Varken vi eller våra tjänsteleverantörer tar något som helst ansvar för eventuella tekniska fel eller andra problem med telefonnät eller -linje, system, server, leverantör eller annat som kan leda till att sms, e-postmeddelanden, bidrag som skickats in online eller per post går förlorade eller inte registreras korrekt. Vi ansvarar inte heller för trafikstockningar eller andra kapacitetsproblem som kan leda till att sms eller e-postmeddelanden inte kommer fram eller att sms eller e-postmeddelanden inte registreras. 
 21. Deltagare får inte anmäla sig eller delta som en del av ett syndikat eller på uppdrag av andra personer, syndikat, grupper, föreningar eller företag.  
 22. I den högsta utsträckning som lagen tillåter frånsäger vi oss alla garantier, framställningar, förbund och ansvar (uttryckliga eller underförstådda) angående tävlingen eller priset, vilket dock inte utesluter vårt ansvar för dödsfall eller personskada på grund av vår vårdslöshet. 
 23. Kampanjen regleras av lagstiftningen i England och Wales. 
 24. Anmälan till tävlingen förutsätter godkännande av dessa villkor.