FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR

Vår uppförandekod

Ända sedan starten har alla våra medarbetare – från kontorspersonal till fabriksarbetare – varit företagets viktigaste tillgång. Vi har kontinuerligt sett över och förbättrat arbetsmiljön sedan 1974, med målet att erbjuda en säker och trivsam arbetsplats för samtliga medarbetare. Under 2020 arbetar vi med externa organisationer för att fortsätta höja ribban och sprida vetskapen om våra höga krav.

Hela vår verksamhet, från design till produktion och lagerhållning, har setts över och uppdaterats för att uppfylla dagens etiska krav.

Vi har utvärderat och uppdaterat verksamhetens uppförandekod så att den uppfyller normerna som etablerats av Ethical Trading Initiative. Vi samarbetar även med Worldwide Ethic Alliance för att genomföra fabriksbesök samt garantera efterlevnad och transparens.

Projekt med miljöfokus

Förutom att utveckla våra verksamhetsrutiner letar vi ständigt efter lokala och globala projekt som påverkar världen i positiv riktning.

Som fullvärdig medlem i European Outdoor Conservation Association (EOCA) har vi finansierat flera stora europeiska projekt och deltagit i informationskampanjer och andra initiativ. Vi samarbetade till exempel med EOCA för att finansiera och stötta projektet Mountain Wilderness, som gick ut på att rensa bort taggtråd och andra konstgjorda föremål från känsliga bergsområden över hela Europa. På lokal nivå har vi stöttat återintroduktionen av fiskgjusar. Målet med detta projekt var, och är fortfarande, att främja återinstallationen av hotade rovfåglar längs Dorsets kust i England.

OSPREY EUROPES HUVUDKONTOR

Åtgärder för att värna om miljön krävs på alla nivåer, från högt till lågt. Denna tanke styr verksamheten på vårt europeiska huvudkontor på flera olika sätt.

Vi har åtagit oss att mäta, rapportera och kompensera för kontorets utsläpp från och med år 2020. Osprey Europes huvudkontor har alltid varit utrustat med solpaneler och modern, energieffektiv teknik, men det är dags att utvärdera och utveckla de ansträngningar som redan har gjorts.