News

The Outdoors Beckons

#ospreyeurope

Osprey-Logo-2019-Black

THE OUTDOORS BECKONS

Ett öppet brev.

Kära vänner!

Det är ingen tvekan om saken – vi har aldrig tidigare upplevt något liknande. Vår värld har förändrats och är inte längre densamma. Det är en oviss situation som kan komma att påverka människor och affärsverksamheter över hela vår planet. Det är en global kris. Arbetet pågår INTE som vanligt.

Vi på Osprey har inga botemedel, men vi kan visa empati för det som var och en av oss går igenom och med hjälp av medkänsla och uppfinningsrikedom inspirera varandra till att klara av ännu mer. Dessa principer utgör ledstjärnor som vi kan följa genom mörkret. Vi har formats av vildmarken och saknar naturen innerligt, men det är viktigt att vi alla uppriktigt beaktar den situation som vi befinner oss i. Vi känner alla samma sak och nu har vi möjlighet att samlas kring ett gemensamt mål.

Vi tänker inte spekulera kring när denna period kan vara “över”, men vi bör noggrant och aktivt förbereda oss inför det som kommer därefter. Vi måste reflektera över hur en ny värld kan se ut och varje dag gå mot det målet. Vi kommer att kunna ströva fritt igen.

Till dess vill vi be dig att konsumera smartare: köp bättre varor och handla från lokala aktörer. Inte nödvändigtvis från oss, men från handlare som du tror på. Vi behöver hålla hjulen i rullning så att våra familjer, vänner och grannar kan fortsätta att försörja sig. Det är en obekväm sanning – och den bistra verkligheten.

Är vi redo för den framtid som väntar oss? Världen har klarat sig igenom kriser förut och tillsammans kommer vi att ta oss igenom även denna. Ta hand om er, lev lokalt och tänk på andra. Naturen väntar på oss.

Varma hälsningar från alla oss på Osprey

related blogs