All Mighty Guarantee

På Osprey designar och tillverkar vi bara produkter av hög kvalitet. Det är därför alla våra produkter täcks av vår omfattande garanti. Notera att vi som en del av vårt miljöskyddsarbete i så hög grad som möjligt försöker reparera produkter i stället för att ersätta dem.

Gör en reklamation

Om du upptäcker ett konstruktionsfel hos din ryggsäck under dess rimliga livslängd reparerar eller ersätter vi ryggsäcken utan extra kostnad. Även om skador som uppstår på grund av slitage, olyckor, felanvändning eller användning utöver ryggsäckens rimliga livslängd inte täcks av garantin gör vi alltid vårt bästa för att hjälpa dig. Om möjligt kommer vi att erbjuda oss att reparera ryggsäcken till en rimlig kostnad.

Fyll i reklamationsformuläret online och lämna så mycket information som möjligt om problemet, inklusive fotografier av skadan, så återkommer vi till dig så snabbt vi kan.

Vare sig du har köpt din produkt direkt från vår webbplats eller via någon av våra återförsäljare hanterar vår garantiavdelning ditt ärende.

Om du behöver skicka din ryggsäck till oss måste du komma ihåg att rengöra den först, annars är det inte säkert att vi kan reparera den.

Hydraulics Guarantee

Alla vätskeblåsor, flaskor och tillbehör från Hydrapak har en No-Leak™-garanti som omfattar tillverkningsfel i material och utförande under produktens livslängd.

Hydrapak kommer att åtgärda alla tillverkningsfel hos dessa produker genom att reparera eller byta ut dem utan extra kostnad. No-Leak™-garantin täcker inte skador som uppstår på grund av normalt slitage, materialens begränsade livslängd, olyckor, felaktig hantering eller rengöring, felanvändning eller vårdslöshet.

Notera att vätskeblåsor tillverkade innan designen uppdaterades 2016 har tolv månaders garanti från inköpstillfället.


VÄTSKEBLÅSOR FÖRE 2016


DESIGNUPPDATERING 2016


OSPREY BLOG