Bedriftens samfunnsansvar

Etiske retningslinjer for fabrikkene

Vi har alltid sett på våre ansatte som utrolig viktige for selskapet, både de som jobber på kontorene og fabrikkene. Siden 1974 har vi kontinuerlig evaluert og forbedret arbeidsmiljøene våre, slik at vi kan opprettholde et trygt og godt arbeidsmiljø for alle. I 2020 samarbeider vi med eksterne organisasjoner for å hele tiden legge listen høyere og øke gjennomsiktigheten rundt de høye standardene vi allerede har.

Hele forsyningskjeden vår, fra design til bygg og lager, er revidert og oppdatert med dagens etiske retningslinjer.

Vi har evaluert og oppdatert de etiske retningslinjene for fabrikkene, slik at de samsvarer med standardene satt av Ethical Trading Initiative. Vi har også inngått et samarbeid med Worldwide Ethic Alliance for å gjennomføre fabrikkrevisjoner som sikrer etterlevelse og gjennomsiktighet.

Miljøprosjekter

I tillegg til forretningsprosessene våre er vi alltid på jakt etter prosjekter som har positiv innvirkning på verden rundt oss, både lokalt og globalt.

Som fullverdig medlem av EOCA (European Outdoor Conservation Association) har vi finansiert flere større europeiske prosjekter, i tillegg til å ha deltatt i kampanjer og holdningsskapende arbeid. Vi samarbeidet med EOCA om å finansiere og støtte Mountain Wilderness-prosjektet. Dette prosjektet fjernet piggtråd og andre menneskeskapte strukturer fra sårbare fjellhabitater over hele Europa. Lokalt har vi støttet Osprey Reintroduction. Målet har vært og er å bidra til at truede rovfugler kan komme tilbake til kysten av Dorset i Storbritannia.

HOVEDKONTORET TIL OSPREY EUROPE

Det nytter å gjøre en innsats for miljøet både på høyeste og laveste nivå. Vi har tatt i bruk denne mentaliteten på det europeiske kontoret vårt på en rekke ulike måter.

Vi har besluttet å måle, rapportere og kompensere for kontorets utslipp fra og med 2020. Hovedkontoret til Osprey Europe har alltid vært utstyrt med solcellepaneler og den mest oppdaterte, energieffektive teknologien, men nå er tiden inne for å måle og bygge videre på tiltakene vi allerede har gjort.