All Mighty Guarantee

Hos Osprey designer og utvikler vi kun høykvalitetsprodukter. Derfor er alle produktene våre dekket av vår Totalgaranti. Vennligst merk at som en del av vårt miljøengasjement, vil vi alltid strekke oss mot – så sant det er mulig – å reparere produkter fremfor å erstatte dem.

Fremme et garantikrav

Hvis du skulle finne ut at sekken er produsert med en defekt, reparerer vi eller erstatter den gratis, innenfor rammene av rimelig forventet levetid. Selv om slitasjeskader, uhell, mislighold og utløpt produktlevetid ikke er dekket, vil vi alltid gjøre vårt ytterste for å hjelpe. Så langt det lar seg gjøre vil vi tilby oss å reparere sekken til en rimelig pris.

Vennligst fyll ut onlineskjemaet og gi oss så mye informasjon som mulig om saken din, inkludert fotografier, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig.

Uansett om du har kjøpt direkte fra websiden eller fra en av våre forhandlere, vil garantiteamet ta seg av reparasjonsforespørsler.

Hvis du behøver å sende inn sekken din til oss – vennligst husk å vaske den først. Hvis ikke, er det ikke sikkert at vi kan utbedre skaden.

Hydraulics Guarantee

Hydrapak gir en No-Leak™-garanti på alle reservoarer, flasker og tilbehør – som en følge av produksjonsdefekter i materialer og håndverk – i hele produktets levetid.

Hydrapak reparerer eller erstatter produksjonsfeil hos disse produktene gratis, slik vi finner det egnet. No-Leak™-garantien dekker ikke skader som følger av normal slitasje, naturlig nedbrytning av materialene gjennom produktets levetid, uhell, upassende bruk eller vask og uvanlig bruk eller mislighold.

Vennligst merk at reservoarmodeller datert før vår designoppdatering 2016, har en 12 måneders garanti fra kjøpsdato.


RESERVOARER PRE-2016


DESIGNOPPDATERING 2016


OSPREY BLOG