Reklamasjonskrav


Vennligst fyll ut det elektroniske skjemaet og gi så mye informasjon om problemet som mulig, også med fotodokumentasjon, så kommer vårt norske reparasjonsteam tilbake til deg så snart de har mulighet. Hvis du trenger å sende sekken din til oss, må du vennligst huske på å rense den først, ellers kan det hende at vi ikke får satt i gang utbedringsarbeidet.


*Hvis vi kommer frem til at produktskaden kommer som følge av normal slitasje, misbruk, uhell eller noe som overstiger de rimelige forventninger til produktets levetid, vil ikke dette dekkes av garantien, men I den grad det er mulig vil vi tilby å reparere produktet til en rimelig pris.

 

 

Hydraulics garanti

 

Hydrapak gir deg No-Leak™-garanti på alle reservoarer, flasker og tilbehør ved produksjonsfeil i materialer eller håndverk – i hele produktets levetid.

Hydrapak vil reparere eller erstatte hvilken som helst produksjonsfeil ved disse produktene gratis. No-Leak™-garantien dekker ikke skader forårsaket av normal slitasje, naturlig sammenbrudd i materialene utenfor et produkt sin levetid, ulykke, utilstrekkelig pleie eller vask, uvanlig bruk eller vanvare.

 

Pack care


Osprey recommends Nikwax® products for pack care.


Your pack is an extremely durable product built for years of use and abuse. However, some basic procedures will ensure that your pack holds up optimally.

  • After each trip be sure to clean out your pack thoroughly
  • If it's wet, hang it to dry
  • Loosen all the straps
  • Wash your pack every now and then (Do not immerse travel packs with our High Road™ Wheeled Chassis)

I tre enkle steg kan du bruke verdens første digitale ryggsekk tilpasser

Få noen til å et full lengde bilde av deg

Deretter, markerer du høyden din på bildet

Til slutt finner du punktene for øvre og nedre delen av din overkropp

Og det er alt du trenger å gjøre

Du har nå blitt målt og tilpasset for alle Osprey ryggsekkene

Last ned gratis

I tre enkle steg kan du bruke verdens første digitale ryggsekk tilpasser

Få noen til å et full lengde bilde av deg

Deretter, markerer du høyden din på bildet

Til slutt finner du punktene for øvre og nedre delen av din overkropp

Og det er alt du trenger å gjøre

Du har nå blitt målt og tilpasset for alle Osprey ryggsekkene

Last ned gratis

Last ned gratis